Familieterapeut Tonje Engen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieterapeut Tonje Engen

________________________________________________________________

 

 

  • Utdannet Sosionom fra Høgskolen i Lillehammer.

 

  • Videreutdanning i Familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole.

 

  • Godkjent klinisk sosionom etter Fellesorganisasjonens kriterier.

  

  • Godkjent faglig veileder etter Fellesorganisasjonens kriterier.

 

  • Bred praksiserfaring innen psykiatri, ungdommer med rus- og atferdsproblemer, familierådgivning, veiledning og barnevern.

 

  • Medlem av Fellesorganisasjonen.                                     For mer informasjon: www.fo.no

 

 

 

 

 

 

www.ifamilien.com © 2012 • Tlf 95 89 23 35• Drammen •

 

iFamilien